CẤP TÀI KHOẢN CHO VÉ GOLD.

3-quyen-loi-KHOA-HOC-QUY-HOACH-BAT-DONG-SAN

THỰC HÀNH TRA CỨU THỬ QUY HOẠCH TRONG THỜI GIAN KHÓA HỌC DIỄN RA. 

TÀI KHOẢN SẼ ĐƯỢC KHÓA LẠI SAU KHI KẾT THÚC KHÓA HỌC.

LOẠI 1

DỮ LIỆU BẢN ĐỒ QUY HOẠCH HÀNG NĂM

LOẠI 2

DỮ LIỆU BẢN ĐỒ QUY HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI

LOẠI 3

TRA CỨU BẢN ĐỒ QUY HOẠCH TRỰC TUYẾN TRÊN VỆ TINH GOOGLE MAPS

BẠN ĐƯỢC SỬ DỤNG NHƯ THẾ NÀO?.

Dữ liệu 1: Được xem thử file bản đồ quy hoạch sử dụng đất hàng năm của nhiều tỉnh

Dữ liệu 2: Được xem thử file bản đồ quy hoạch định hướng tương lai của nhiều tỉnh

Dữ liệu 3: Tra cứu trực tuyến bản đồ quy hoạch một vài tỉnh đã RÁP LÊN VỆ TINH GOOGLE MAPS

Tài khoản để xem 3 loại quy hoạch này. Cấp tại thời điểm lúc diễn ra lớp học.

Đối với bản đồ quy hoạch bằng định dạng file PDF hoặc hình ảnh: Xem trực tiếp trên Google Drive. Không tải về được.

Đối với bản đồ quy hoạch đã Ráp lên Google Maps: Được tra cứu thực tế trên vệ tinhKhông tải về được.

Call Now Button
error: Content is protected !!