3-quyen-loi-KHOA-HOC-QUY-HOACH-BAT-DONG-SAN

CẤP TÀI KHOẢN CHO VÉ VIP.

THỰC HÀNH TRA CỨU THỬ QUY HOẠCH TRONG THỜI GIAN KHÓA HỌC DIỄN RA. 

TÀI KHOẢN SẼ ĐƯỢC KHÓA LẠI SAU KHI KẾT THÚC KHÓA HỌC.

LOẠI 1

DỮ LIỆU BẢN ĐỒ QUY HOẠCH HÀNG NĂM

LOẠI 2

DỮ LIỆU BẢN ĐỒ QUY HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG TƯƠNG LAI

LOẠI 3

TRA CỨU BẢN ĐỒ QUY HOẠCH TRỰC TUYẾN TRÊN VỆ TINH GOOGLE MAPS

CẤP 17 VIDEO CHO VÉ VIP.

(17 video này được lấy ra từ 50 video của khóa học quy hoạch chuyên sâu Online)

BẠN SỬ DỤNG ĐỂ HỌC LÂU DÀI, KHÔNG GIỚI HẠN THỜI GIAN.

BẠN ĐƯỢC SỬ DỤNG TÀI KHOẢN NHƯ THẾ NÀO?.

Dữ liệu 1: Được xem thử file bản đồ quy hoạch sử dụng đất hàng năm của nhiều tỉnh

Dữ liệu 2: Được xem thử file bản đồ quy hoạch định hướng tương lai của nhiều tỉnh

Dữ liệu 3: Tra cứu trực tuyến bản đồ quy hoạch một vài tỉnh đã RÁP LÊN VỆ TINH GOOGLE MAPS

Tài khoản để xem 3 loại quy hoạch này. Cấp tại thời điểm lúc diễn ra lớp học.

Đối với bản đồ quy hoạch bằng định dạng file PDF hoặc hình ảnh: Xem trực tiếp trên Google Drive. Không tải về được.

Đối với bản đồ quy hoạch đã Ráp lên Google Maps: Được tra cứu thực tế trên vệ tinhKhông tải về được.

Call Now Button
error: Content is protected !!